Dommernes Dag 2019

Vores Dommerudvalgsformand Kjeld Haunstrup, bød velkommen til "Dommernes Dag 2019".

Efter 21 år forsøgte man igen at afvikle dagen på en lørdag, hvor der blev mere tid til det hele, og hvor der også blev taget specielle emner op til diskussion. 

Man må håbe at det bliver gentaget til næste år, med tilrettelser og den erfaring, som man har fået fra denne gang.  

__________________________________________________________________________

Se Nyhedsbrev fra kredsen november 2019,

med ændringer i DU.  Se her

______________________________________________________________________________________________

Nyt fra Kreds 4

Se sommerhilsenen med div. informationer inden opstartsmøderne, HER

______________________________________________________________________________________________________

Afholdt generalforsamling den 25.3.2019

Se hele omtalen her

________________________________________________