Sæson 2022-23

 

Vigtig meddelelse fra DU (dommerudvalget) i kreds 4.

 

1.  Nyhedsbrev vedr. den nye sæson, de nye personer i DU,                              dommerdagen i Assentoft, se her

 

2.  Løbekrav til sæsonen 2022-2023, se her

 

3.  Reglement for dommeres virksomhed, se her

 

______________________________________________________________________________

Generalforsamling 31.3.2022

Bestyrelsen 2022

Årets dommer, Morten Pedersen

En glad 60 årig formand

En flok 70 årige.

 

Referat generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:00 i Liseborgcentret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  1. Knud Overgaard blev valg, og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
 1. Formandens beretning
  1. Vedhæftet.
  2. Formandsberetningen blev godkendt enstemmigt 
 1. Kassererens fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af Kontingent for 2022.
  1. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
  2. Der vil blive opkrævet kontingent 2 gange i 2022 da der ikke er blevet opkrævet i 2021.

Forslaget blev vedtaget.       

 1. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsens havde fremsat et forslag til at bemyndige bestyrelse til at gå videre med at komme med et oplæg til en sammenlægning af de 3 dommerklubber i kreds 4 eller hvis en ikke ville være med at en sammenlægning af 2 dommerklubber kunne iværksættes.
  2. Allan Kobstrup nævnte at selvfølgelig ville bestyrelsens forslag til en sammenlægning skulle vedtages på en ekstra ordinær generalforsamling.
  3. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.  
 1. Valg af bestyrelse
 1. Jens Lauritsen blev genvalgt for 2 år
 1. Valg til bestyrelse for 2 år:

Jonas Larsen blev genvalgt for 2 år.

 1. Valg af suppleant 1 år – Jørn Hylleberg genvalgt
 1. Valg af revisor 2 år – Ole B. Jensen blev genvalgt
 2. Valg af revisorsuppleant 1 år. – Hans Andersen genvalgt
 1. Kåring af året dommer
 1. Årets unge dommer. (ikke udleveret)
 2. Årets dommer. Morten Pedersen blev udnævnt til årets dommer.
 3. Jubilæumspokal (Ole Bisgaard) (Ikke udleveret.)  
    
  Evt.
  1. Runde fødselsdage:
  2. 60 År Jens Lauritsen
  3. 60 År Tonny Jørgensen
  4. 70 år Bernt Svenningsen
  5. 70 År Knud Overgaard
  6. 70 år. Kaj Laursen

Referent: Allan Kobstrup

_______________________________________________________________________________________________________________

NYT - NYT

OPFØLGNING PÅ DE NYE OPDATERINGER I HÅNDOFFICE.

Se også HER, hvordan håndoffice kan se ud efter opdatering. HUSK det med antal kampe pr. dag, nu er minutter!!

Kære dommere i Kreds 1-8

Så nåede vi til vejs ende med informationsmøderne om automatisk dommerpåsætning

Vi har nået ca 350 dommere i løbet af de afholdte møder og vi har kunnet glæde os over en positivitet og spørgelyst, som I skal have stor ros for. 😊

Jeg har vedhæftet informationsmateriale til jer, så I alle ved, hvorledes I skal holde jeres HaandOffice opdateret. Lad mig med det samme sige, at I ikke skal arbejde i et nyt system – det er HaandOffice som altid og det er blot kontorets administrationssystem, som er blevet udviklet.

Til de dommere, som ikke har deltaget på møderne, så er det uhyre vigtigt, at I ad denne vej bliver gjort opmærksom på, at opdateringen af jeres HO er uhyre vigtig.

Hver nat mellem søndag og mandag påsættes en uge frem. Vi forventer, at kunne offentliggøre kampene i løbet af den kommende onsdag/torsdag, men for at vi kan få succes med automatiseringen, så er vi 100 % afhængige af de informationer, som I lægger ind i HO, så gør jer endelig umage med at opdatere alt. Jeres lokale påsætter er altid behjælpelig med hjælp til HO. Læs vedhæftede informationsmateriale – det er kort og præcist og guider jer hurtigt igennem.

Repåsætning af kampe foregår hver nat, så sørg for at holde HO opdateret hele tiden og for 3D og G0 dommere er det 6 uger frem i tiden. For alle andre er det 3 uger frem.

I må derfor gerne allerede nu og SENEST tirsdag d. 21/12 kl 12:00 lægge fravær ind til og med d. 16. januar for G4 til Gr1 og 6. februar for G0 og 3D.

Næste gang I skal opdatere fravær er så søndag d. 28/12 – der skal I opdatere fravær til og med d. 23. januar og 13. februar

Rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes af Martin Gjeding og undertegnede

Med venlig hilsen

Vibeke Falgren Vilger

Kontorassistent

________________________________________________________________________________________________________________