Referat fra generalforsamling i Viborg Håndbolddommerklub

Mandag d. 25. marts kl. 19.00
 

Deltagere:  Jonas Larsen, Patrick Møller, Jens Lauritsen, Kaj Laursen

                    Jørn Hylleberg, Knud Overgaard, Jens Ingolf Nørgaard,

                    Allan Kobstrup, Morten Pedersen, Niels Jørgen Jensen,

                    Ole B. Jensen, Hans Andersen, Bernt Svenningsen og

                    Jørn Kublik
 

 1. Valg af dirigent

Forslag fra Bestyrelsen: Knud Overgaard - valgt

 1. Formandens beretning v/Jens Lauritsen

Så er jeg kommet igennem det første år som formand for dommerklubben, og overordnet syntes jeg at det har været et år uden de helt store ring.En af de første ting der sker efter vores generalforsamling, er når vores løbetræning starter op i august måned. Mangler stadigvæk lidt opbakning må jeg indrømme. Heldigvis har vi opbakning fra et par stykker fra Randers af, så vi de fleste af gange kan snige os op på 6 – 8 stykker.

Men inden da var vi vel nået til sæsonens største diskussionssamtale, da der d. 20. juli tikkede en mail ind hos dommerne  om at sæsonens dommertest skulle foregå digitalt uden ret meget forudgående info. Og det der faktisk var mest frustrerende var at de lokale dommerudvalg heller ikke var orienteret om udsendelsen.  Den kom som lyn fra en klar himmel. Eneste positive ved det, var at det var uden konsekvens om man bestod eller ikke bestod. Det eneste krav der blev stillet, var at man havde prøvet det, og ikke bare sprunget over, hvor gærdet var lavest.

I forbindelse med OB-møderne kom der også et krav om at man så gerne Gruppe 2 dommerne kom og løb med til løbetesten. En ting som vores lokale dommerformand, nok ikke havde forventet vil give så mange negative vibrationer retur, og kan hvis roligt sige, at det var både først og sidste gang, at det skete.

Som et nyt tiltag arrangerede det lokale dommerudvalg et regelshow, hvor forskellige scenarier blev afspillet, og hermed skulle man så både i samlet forsamling med også i mindre grupper snakke om mulige kendelser. Det blev afholdt på Liseborg d. 12. nov. En aften, som jeg tror alle syntes var en stor succes, og meldingen tilbage til dommerudvalget, var at det klart var noget der bør gentages, og lige så var meldingen fra de andre dommerklubber.

Vedr. vores sponsorudvalg i kreds 4, er det således at Peter Kristensen har trukket sig fra udvalget af i forbindelse med et møde d. 8. dec. Ved samme møde, blev det besluttet at det skulle være de 3 dommerklubber, der skulle afgøre, hvordan det  videre forløb skulle være, når den nuværende periode udløber efter sæsonen 2019-20. Vi havde så et møde for 14 dage siden ude

Ved Poul Erik Drachman fra Randers af. Og alle 3 dommerklubber er enig om, at sponsorudvalget skal forsætte, og det skal så vidt muligt tilstræbes, at vi også i fremtiden alle er klædt ens på i kreds 4. Mere kan jeg ikke rigtig sige i øjeblikket, før der har været et møde med Hans Larssen og Knud Overgaard fra sponsorudvalget og dommerklubberne. Hans og Knud har indtil videre sagt ok, for at vi skal se, hvad vi kan gøre i fællesskab.

Ved samme møde havde vi det oppe at vende omkring et fælles arrangement de 3 dommerklubber imellem. Ud middelbart tror jeg at vi gerne alle vil have et arrangement, men vi har utroligt svært ved at finde et så bredt emne, som kan fange alle. Har i nogle forslag, er i velkommen til at komme med dem. Omkring sammenlægning de 3 dommerklubber i mellem, har der ikke været snakket videre om, og min personlige mening, at det måske er bedst at vente til vin finder ud af, om der sker nogle sammenlægninger/nye kredse i Jylland. For når der er rep.møde i JHF d. 27. april er det meningen af alle kredse bestyrelser, skal mødes efterfølgende, og som kredsen`s formand mener, at det er sidste chance for om der sker noget eller ikke.

Og når vi nu er lidt inde på kredsplan har alle jo fået en mail, om at vi har fået ny dommerudvalgsformand ved Keld Haunstrup. Jan Sabro forsætter som menig medlem et år endnu i dommerudvalget. Tak til Jan for sit store arbejde som formand for dommerudvalget og velkommen til Keld.

Også til noget, som vi ikke plejer at bruge så meget tid på, når vi har generalforsamling. Men i denne sæson har vi fået uddannet 6 nye dommere i VHDK, og de 3 af dem er aktive og har fået tøj m.m. En af dem har valgt at være passiv indtil videre. De to sidste har desværre været en stor opgave for vores vejledere Knud Overgaard og Poul Erik Rasmussen, at få dem ud at dømme. En af dem har dømt en enkelt gang. Så vil gerne opfordre jer til at støtte op omkring de nye dommere.

Og jeg håber at alle husker at kigge ind på vores hjemmeside en gang i mellem. Knud og jeg prøver hele tiden på at holde den opdateret.

Til sidst vil jeg gerne have lov til at sige tak til Patrick, for hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Han har valgt at takke af i aften, da han har svært ved at få det passet ind med alle hans andre gøremål. Og tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, for et godt samarbejde.

Hermed giver jeg min beretning fri til diskusion og evt. spørgsmål.


Kommentarer/spørgsmål til beretningen.

Jørn Hylleberg. Vedr. sammenlægning af de 3 dommerklubber, så

skal det altså til at være alvor bag ordenefor nu havde man snakket om

det siden han startede som formand.

Jens Lauritsen lovede som formand at tage fat i de to andre dommerklubber.

 

Ole B. Jensen: Hvor langt er man med sammenlægningen af kredse.

Jens Lauritsen. Indtil videre, er det kun kontorene der er lagt sammen med JHF, kreds 1 – 2 – 4, Kreds 3 og 6 og Kreds 7 og 8. Kreds 5 kører

stadigvæk alene. Og som formand i kreds 4 Poul Wrang sagde på kredsgeneralforsamlingen, er det et spørgsmål og folk er klar til at afgive taburetter, hvis det skal lykkes.

 

Morten Pedersen præsenterede sig om ny dommer, og fortalte at det

Bl.a. var bødesystemet, der havde været medvirkende til det, da han stopper som ungdomstræner efter den sæson. Men synes indtil nu, at det havde været en positiv oplevelse, og havde været i sin ilddåb søndag inden generalforsamling som 2-dommer i en U-12 drenge AA-kamp, på grund af skade hos en af de påsatte dommere.

 

Allan Kobstrup, Hans Andersen og Jens Ingolf Nørgaard. Har var der lidt kommentarer om hvem der evt. skulle fortælle evt. gruppe 2 dommere, at man ikke var dygtig nok mere til f. eks. At dømme U-14 drenge 2. div. Var det dommerne der selv skulle kunne se det, eller skulle det være udviklerne, der skulle være bussemænd. En endelig

beslutning om det blev det nok ikke til.

 

Beretningen godkendt

 

 1. Kasserens fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af

Kontingent for 2019 v/Jonas Larsen

 

Jonas gennemgik regnskabet som viste et overskud på kr. 1456,00’

Regnskabet godkendt.

 

Forslag til kontingent for året 2019 kr. 200,-

Godkendt

 

 

 1. Indkomne forslag

 

Ingen

 

 

 1. Valg af bestyrelse

 

 1. Valg formand – Intet valg på ulige år.

 

 1. Valg til bestyrelse for 2 år:

Tonny Jørgensen – Villig til genvalg

Patrick Møller – Ønsker ikke genvalg

 

Forslag fra bestyrelsen: Allan Kobstrup, som blev valgt.

Ny bestyrelse er:

Jens Lauritsen

Jonas Larsen

Tonny Jørgensen

Allan Kobstrup

   Valg af suppleant  1 år – på valg er Jørn Hylleberg

 

Jørn Hylleberg villig til genvalg og - valgt for 1 år.

 

 1. Valg af revisor  2 år – På valg er Niels Jørgen Jensen

 

Niels Jørgen Jensen villig til genvalg – valgt for 2 år

Ud over dette er Ole B. Jensen revisor

 

 1. Valg af revisorsuppleant 1 år. – På valg er Hans Andersen

 

Hans Andersen villig til genvalg – valgt for 1 år.

 

 1. Kåring af året dommer
 1. Årets unge dommer – ikke uddelt

 

 1. Årets dommer – Årets dommer blev Jørn Jørgensen Kublik

Altid pligtopfyldene og kllar til at hjælpe dommerpåsætteren

i 11. time, samt han måske til overraskelse for mange også

deltog i løbetræningen i 2018

 

 1. Kammeratskabspokal (Ole Bisgaard) – ikke uddelt.

  

 1. Evt.

 

    Jens mindende folk om fælles OB-møde i år lørdag d. 24. august i

   Assentoft, og håbede at se så mange som muligt. Noget af det ville

   blive fælles og noget af det måske niveauopdelt.

   Vedr. løbekrav, er der ikke meldt noget ud endnu, men de første

   forlydner gik på at det blev ikke strammere.
 

   Hans Andersen spurgte indtil om der blev et opsamlingsmøde, og der

   til kunne Jens Lauritsen sige ja til.
 

   Herefter takkede såvel dirigent Knud Overgaard og formand Jens

   Lauritsen tak for god ro og orden og tak for fremmødet.