Generalforsamling 2019

Se foto med beskrivelse samt formandens beretning

En tilfreds formand, se hele hans beretning her

Årets dommer blev Jørn Jørgensen Kublik

Den nye bestyrelse. Tommy Jørgensen fra bestyrelse var forhindret i at deltage

God stemning hos dem som var kommet.

Morten Pedersen, en af Viborg håndbold dommerklubs 5 nye dommere