Randers 20-04-2017  

Til: Dommere og udviklere kreds 4.   
Nyhedsbrev

  
Så lakker sæsonen 2016/17 mod enden og I er alle sammen ved at have  fløjtet de sidste kampe for denne sæson. En sæson der bød på nye og ikke helt enkle regler, men som vi i DU synes kredsen har fået forvaltet rigtig godt.  DU er rigtig god tilfreds med den forgange sæson – så en stor tak til jer alle for jeres indsats.  
Kontorfællesskab: Status er at der endnu ikke er lavet en aftale om hvor og med hvem vi i kreds 4 skal have fællesskab med – men en løsning skulle være ganske tæt på. Som en konsekvens af dette kan vi endnu ikke overgå til én kamppåsætter – ansat og med sæde på kredskontoret, hvorfor Allan og Gine fortsætter i den nuværende form – foreløbig frem til julen 2017. Den nye sæson byder også på ny rekrutteringsmodel til håndbolddommer. Nu er klubberne inddraget i dette – idet de i forhold til antal hold i turneringen skal levere x-antal dommere. For nærmere om dette – læs vedhæftede fil.   
Ønsker til ny sæson Skulle nogen af jer have ønsker om makkerændring eller spørgsmål i øvrigt til jeres gruppering så gælder følgende:                       3 div. + G0 kan kontakte  Kim Sørensen ks@ohcare.au.dk  G1 – G4 kontakter områdeansvarlige: Viborg:    Erling Sørensen  erlingsorensen44@gmail.com  Randers:   Jeppe B. Pedersen   jebipe@gmail.com  Djursland:   Peter Schumacher peter1739_schumacher@hotmail.com  Dommere i talentbanen kontakter Peter Schumacher. Deadline for henvendelse er søndag 23-04. Beklager det lidt korte varsel.   
Op/nedrykning. DU vil i løbet af juni foretage de op- og nedrykninger som vi finder nødvendige. Idet vi er afhængige af, hvad der sker i divisionsrækkerne kan det ikke påregnes, at vi kan melde ud før juni måned. Vi vil tage en personlig kontakt til de involverede.   
Input til DU. Dommerudvalget har møde med repræsentanter fra dommerklubberne den 15. maj.  Har du noget kritik eller input så kontakt et medlem fra DU eller din dommerklub. Vi vil evaluere på sæsonen der er gået, og kigge fremad mod den nye sæson, og vi vil meget gerne høre fra jer hvis I har noget på hjerte.  


Obligatoriske møder 2017 vil blive afholdt som følger: 
Mandag 28. august 2017 i Auning. Løb fra kl. 1745-1830. Mødet vil starte kl. 1845. 
Onsdag 6. september 2017 i Bjerringbro. Løb fra kl. 1745 - 1830.
ødet vil starte kl. 1845. 
Nærmere program og løbehold mv. vil tilgå op til møderne. I kan allerede nu tilmelde jer i håndoffice.


På dommerudvalgets vegne – Jan Sabro.