Sæsonen 2018/2019 er nu overstået, og Dommerudvalget (DU) vil gerne sige en meget stor og velment tak til alle dommere, udviklere, instruktører, kredskontoret og andre i kreds 4 for veludført arbejde gennem hele sæsonen. 
Vi har i fælleskab fået afviklet mange håndboldkampe (nok med et historisk set lavt antal døm-selv-kampe), og i lighed med de tidligere sæsoner, har tilbagetilmeldingerne fra klubber, spillere, trænere og tilskuere været ganske tilfredsstillende – alt takket været jeres store indsats. ”Bump på vejen” vil der altid være, men overordnet set har vi haft en flot sæson –endnu engang en stor tak. 

Op til sidste sæson skabte DHF et Breddedommerudvalg, som skulle støtte os med nyt opdateret/tidsvarende materiale omkring regler, uddannelse, rekruttering mv. Det er nu lys forude, og vi vil i løbet af august/september 2019 modtage det nye materiale.  

Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med kreds 1 og 2 – og kredskontoret i Hobro. Det betyder bl.a., at vi fortsætter fælles samarbejde omkring: 
 Talentarbejdet.  3 div. dommere samles i en fleksibel pulje. (også hjælp til Kreds 5)  Brug af instruktører og at diverse kurser bliver udbudt i alle tre kredse. 
 

Op/nedrykninger: 
Som sædvanligt tager DU efter hver sæson en vurdering på behovet for antal dommere i de enkelte rækker/grupperinger, og som nævnt i Nyhedsbrevet fra maj 2019, ville vi søge at sikre en bedre sammenhæng mellem antal dommerpar i ft. antal hold i de samlede grupperinger. 
Vi har lige nu stort set overblik omkring f.eks. antal Kreds 4-hold i 3DH og 2DD. Det betyder bl.a., at Flemming Kjær Pedersen og Kennet Føh i den kommende sæson dømmer i G0. Flemming og Kennet skal have stor tak for en flot indsats i 3DH gennem flere sæsoner. 

Har du i øvrigt nogle ønsker eller spørgsmål i forhold til ”din dommerfremtid”, så kontakt gerne: 
 Indstillingsansvarlig: Kim Sørensen: ks@dent.au.dk  Områdeansvarlig:   Djursland: Peter Schumacher: peter1739_schumacher@hotmail.com  Randers/Viborg: Hans Peter Seeberg: h.p.seeberg@gmail.com  

Med baggrund i et ønske om at give øget styrke og hjælp til det lokale talentarbejde, har Styregruppe Vest indført en ny talentgruppe. STV vil hjælpe med udviklingen af talenter i G0, og vi har fra Kreds 4 indstillet og fået godkendt Kristoffer Buch Christiansen og Frederik Sand Hansen. Stort tillykke, og al lykke og held med de nye udfordringer. 
 

Løbekrav og testkrav:  
I forbindelse med den kommende sæson, vil der ske store ændringer, som overordnet set sker med baggrund i: 
 Et meget stort og fælles ønske om, at krav er landsdækkende for hele ”Håndbold-Danmark”.
 Ønske om at tilgodese ”aldersdemografien” blandt dommerne/fastholde flest mulige dommere længst muligt ved færre vendinger/mindre belastning ved løbetest. Derfor vil testen ske på LANG bane – bortset fra 2. Division og Elitedommergruppen.
 Fastholde udviklingen fra sidste sæson, hvor regeltesten mere skal bestå et regel-læring og ikke regel-test.
 Testkrav nu alene med aldersgrænse på over/under 50 år.
 3. Division, G0 og G1-dommere vil fortsat blive løbetestet to gange om året. I august og december. 
 
 
Nye løbekrav sæsonen 2019/2020: 

2. division – kort bane – som nuværende krav.  
3. division – lang bane – under 50 år 9:5 og over 50 år 9:1.  
G0 – lang bane – under 50 år 7:5 og over 50 år 6:1.  
G1 – lang bane – uanset alder 5:6.  
G2-G4 dommere – lang bane – ingen løbekrav, dog krav om, at alle dommere skal deltage i løbetest og løbe hvad du kan – fortsat en løbetest uden direkte konsekvens før sæsonen. 
 
Overordnet set kan vi kun anbefale alle – løb hvad du kan til løbetesten – det kan godt være, at ”testkravet” f.eks. er 5:6 – men kan du løbe 6:1 – så gør det! 
 
I den forbindelse vil vi fortsat opfordre dommerklubberne til at arrangere relevant løbetræning inden den kommende sæson – især nu, hvor vi stort set alle skal løbe på lang bane. 
Inden opstartsmødet i august 2019, skal alle dommere i lighed med sidste sæson, have forsøgt at gennemføre og bestå testen. Desuden skal alle dommere have gennemført og bestået testen inden sin første påsætning i den kommende sæson. 
Testen i år består af 30 faste spørgsmål – så de samme 30 spørgsmål dukker op hver gang I tager testen. Vi kan tage testen så mange gange vi vil. Til forskel fra sidste sæson, vil der typisk alene være 3 svarmuligheder til de enkelte spørgsmål (som ved de ”gl. regeltest”). 
Adgang til test og andre relevante informationer, vil I modtage inden for ganske kort tid. På opstartsmødet i august vil der også være mulighed for regeltest m.v. 
 

Opstartsmøde/OB-møde: 

I år har DU valgt, at OB-møderne bliver erstattet af Dommernes Dag – fælles opstartsmøde. 
Lørdag, den 24. August 2019: 
Dommernes Dag – opstartsmøde/OB-møde. 
Stedet er Assentoft Hallerne. 
Det vil være muligt at tilmelde sig via Haandoffice i løbet af næste uge. 
Vi kan allerede nu nævne, at I skal medbringe: 
- Kuglepen - Regelbog – enten på papir eller elektronisk medie/telefon - Vand/drikkedunk i fm. løbetest 
Foreløbig tidsplan for dagen: 
Formiddag – forventet start kl. 09.00: 
Løbetest 
Regeltest/regellæring 
 
Frokost 
 
Eftermiddag – forventet sluttidspunkt kl 15.00: 
Regel-workshops 
Info fra DU, dommerklubber og anden information. 
 

DU vil sørge for bespisning og i et vist omfang drikkevarer i løbet af dagen. I lighed med tidligere år er deltagelse gældende for hele dagen. 

I vil senere modtage notat omkring fordelingen af de enkelte ”løbsheat”. 
3. divisions- og G0 dommere, som gerne vil have mulighed for at dømme til kvalifikationsspil ungdomsdivisionerne, skal bestå have bestået løbetesten.  Vi anbefaler derfor igen, at så mange som muligt løber den 24. august 2019. 
N.B. 
Kan I ikke deltage på Dommernes Dag, er det muligt at deltage i opstartsmøde i andre kredse. Lige nu er Dommernes Dag i Kreds 2 fastsat til den 17. August 2019 kl. 9-15 i Søby-Højslev Arena. 
 
Vigtige datoer: 
31. august og 1. September 2019: 
- Kvalifikationsspil 1. Division Ungdom. 
7. og 8. September 2019: 
- Kvalifikationsspil 1. Division og 2. Division Ungdom. 
6. – 8. September 2019:  
- Fregat Cup. Alle 3. Divisionsdommere forventer vi skal deltage. 
14. og 15. September 2019:  
- SIK CUP. Alle G0 + G1 dommere forventer vi skal deltage. 
Kvalifikationsspil 2. Division Ungdom. 


21. og 22. september 2019: 

- Start turnering for 2. Division og 3. Division. 
28. og 29. September 2019: 
- Start øvrig turnering. 
 

Nyt medlem i DU: 

DU har et ønske om, at gøre det bedst mulige arbejde til gavn for alle dommere, og i den forbindelse har vi valgt at udvide DU med yderligere et medlem. 
Frank Bjerregaard har takket pænt ja til ”at trække i arbejdstøjet”, og varetager bl.a. opgaven som Uddannelsesansvarlig i DU. 
  
DU vil ønske jer alle en rigtig god og velfortjent sommer.  
Nyd det gode vejr – nyd jeres ferie.  
  
På vegne af Dommerudvalget. 
Keld H. Haunstrup 
formand.