Randers 20-03-2019  -  Nyhedsbrev. 
 
Til dommere og udviklere kreds 4. 
 
 Så er det tid til et nyhedsbrev på et tidspunkt hvor vi for manges vedkommende nærmer os sæsonafslutningen. Vi kan se tilbage på en sæson med et meget begrænset antal døm selv kampe - takket være Marcs ihærdighed og jeres fleksibilitet.

Ligeledes har vores vagttelefon fungeret rigtig godt - kun få gange er den blevet "misbrugt" af dommerne - men generelt har det været en succes, og forhåbentligt også været medvirkende til, at dommere ikke har kørt forgæves til aflyste kampe mv.

Her den sidste måneds tid har der desværre været en kedelig tendens til manglende disciplin omkring hånd Office. Der har været for mange afbud efter at påsætningen har været sendt ud, hvilket giver en del ekstra arbejde, samt for mange rokeringer af dommere. Ligeledes tyder det på, at det ikke er i de "bedste" kampe i grupperingen at afbuddene kommer - men måske de lidt mindre interessante kampe. Det er en tendens vi meget gerne vil have rettet op på. Brug hånd Office med fornuft - meld forhåndsafbud ind og vent ikke med afbud til påsætningen er udsendt.

Fair Play: I den forgangne sæson har der været få episoder / indberetninger om dårlig opførsel af publikum. Det tolker vi som, at det går godt ude i hallerne, og at I dommere mener, at den entusiasme der skal være er indenfor grænserne. Vi har desværre haft et par episoder hvor dommere har været udsat for trusler efter kampen, ramt i hovedet af en bold efter afslutning mv. Der er tale om enkeltstående tilfælde og er ikke udtryk for et mønster. Det er et område vi har stor bevågenhed omkring og følger meget tæt.  Antallet af klager over dommere er stabilt lavt. Der har været nogen unødvendige sager, hvor dommere er endt i rødt kort fordi dialogen mellem dommere og træner/spiller er kørt af sporet. Specielt de sager hvor det drejer sig om at trænere ikke kender reglerne og skælder ud på dommerne er sager som kunne undgås med et bedre regelkendskab.

 Nye dommere: Vi har i denne sæson haft en nettotilgang af dommere, hvilket vi er utrolige glade for. Samtidig er det med en god aldersspredning og til dels også geografisk, hvorfor vi håber denne udvikling vil fortsætte. Vi prøver fra DU at lave så optimale betingelser for de nye dommere med tøj, engagerede mentorer og mulighed for hurtigt avancement som mulighederne rækker til. Håber at I alle tager godt imod når I møder en ny kollega ude i hallerne. 
Formandsskifte.  På den netop afholdte kredsgeneralforsamling er Keld Haunstrup valgt som ny formand for dommerudvalget. Undertegnede har efter    4 år på posten følt, at det var på tide med en ny mand på pladsen, ligesom jeg havde et ønske om at drosle ned på den tid der blev brugt på dommerarbejdet. Jeg vil fortsætte i dommerudvalget i den kommende sæson, ligesom jeg skal hjælpe til med talentarbejdet i Styregruppe Vest. Jeg håber at I alle vil tage godt imod Keld - der efter at have været en del af DU i en sæson er godt rustet til opgaven.
Løbekrav: Der er i øjeblikket forhandlinger i gang mellem JHF og DHF omkring hvilke løbekrav der bliver gældende til næste sæson. Der er forskellige modeller i spil - herunder om der skal løbes på langs eller tværs - og hvor langt der skal løbes. Generelt tør vi fra DU godt vove pelsen og sige, at kravene bliver lempeligere. Vi forventer en afklaring af dette i medio maj og så vil I alle blive orienteret.  

 
Digital test: Vi afventer stadig et udspil fra DHF omkring digital test. Vi har en forventning om at DHF vil melde ud i medio maj, hvorefter I bliver orienteret.   Ønsker til sæson 19/20: Denne sæson går så småt på hæld, og i DU begynder vi nu allerede arbejdet frem mod den nye sæson. Som alle ved har vi af flere årsager været noget udfordret i 3. div. og G0 i denne sæson.

Som sæsonen skred frem, havde vi en overkapacitet af dommere, hvilket gjorde, at dommerne i disse grupperinger ikke har fået det ønskelige antal kampe på højeste niveau. Det har "trykket" ned igennem systemet, og vi vil til den næste sæson prøve at ramme antal par pr. række bedre. Generelt betyder en ny sæson også op- og nedrykninger, nye konstellationer mv. I den forbindelse vil vi meget gerne at dommere der har ønsker til makkere, spørgsmål om egen karriere mv. kontakter Kim Sørensen senest den 01-04 med sådanne ønsker.    
 
Dommerudvalget vil gerne sige jer alle tak for indsatsen i sæsonen der er gået, og håber at I alle vil nyde foråret og sommeren. Husk at der stadig er kampe i den kommende periode ligesom der er sommerhåndbold – så opdater gerne hånd Office.  
 
 Vi forventer at næste nyhedsbrev udsendes ultimo maj måned. 
 
På dommerudvalgets vegne – Jan Sabro.