November 2019. 
  
Nyhedsbrev samtlige dommere JHF Kreds 4 
 
Sæsonen 2019/2020 er godt i gang og oplevelsen er, at der er sket med tilfredshed fra alle. 
 
Lige nu har den største udfordring måske været kortbane U9. Denne udfordring har I alle løst på ganske tilfredsstillende vis. 
 

Kredsdommere (3D og G0): 
 
Sæsonstarten har i relation til antal-kampe i 3D-herre ikke været helt som forventet – det har der været flere årsager til. Det betyder, at vi i endnu højere grad er glade for samarbejdet med Kreds 1 og 2, hvor der fortsat sker udveksling af kampe mellem Kreds 1, 2 og 4. I den sammenhæng har vi også igangsat et samarbejde, hvor alle 3. div. dommere i kreds 4 en enkelt gang i løbet af sæsonen også har en lokal udvikler på i en kamp i Kreds 1 eller 2. Herved skulle både dommere og udviklere gerne få nye input og nye oplevelser. 
 
DU er naturligvis meget bevidste om, at denne sæson vil give mindre kampe i højeste række i.f.t. tidligere år. – derfor skal vi alle også være glade for alle øvrige kampe. Dog har vi lokalt ændret niveauet for påsætninger i U17 D1D til gruppering 3D. 
 
En tænkt løsning kunne være, at lave en skrap tilpasning af antal par i de enkelte grupperinger. DU er dog af den faste overbevisning, at alle er bedst tjent med færrest mulige op- og nedrykninger af dommere og dommerpar. Hvert år til jul sker der ombrydning af puljer, ungdomsdivision m.v. som gør, at vi skal være meget fleksible. Desuden har vi også en enkelt eller to dommere som i ny og næ bliver skadet eller har anden relevant fravær. 
 
Der vil desuden ske evaluering på antallet af dommerpar ved ombrydningen/jul. 
 

Ændringer i Dommerudvalget: 
 
Jan Sabro og Kim Sørensen har begge meddelt, at de efter denne sæson stopper i DU. Vi er dog meget taknemmelige for, at både Jan og Kim fortsat ønsker at hjælpe DU og dommerne i Kreds 4 med ad-hoc opgaver. 
 
Jeg er kommet til som formand og et enigt DU har besluttet, at Klaus Fahlberg bliver medlem af DU. Klaus Fahlberg dømmer i 3D, dommer gennem mange år og i dag medlem af bestyrelsen i Randers Håndboldklub. 
 
Derfor sker der også en løbende ændring af ansvars- og opgavefordeling i DU – løbende resten af denne sæson og med fuld effekt fra sæsonen 2019/2020. 
 
1. Ny indstillingsansvarlig – ansvarlig for Kredsdommere (3D og G0) bliver Frank Bjerregaard. Frank fortsætter også som ansvarlig for uddannelse.  

 Kim Sørensen og Frank Bjerregaard støtter og hjælper hinanden resten af denne sæson. 
  
 
2.  I sidste sæson ændrede vi de samlede udvikleropgaver i Kreds 4 til at være en fælles opgave på tværs af geografi – Randers, Viborg og Djursland.  
 
Derfor bliver det fremadrettede ansvar for og daglige kontakt omkring dommere fra G1 og nedefter også en fælles opgave. Dette vil primært ske fra sæsonen 2019/2020. Derved bliver der flere mulige kontaktpersoner for den enkelte dommer og de løbende informationer om bl.a. den enkelte dommer, bliver spredt ud på flere DU-medlemmer. 
 
Ansvaret vil være en fælles for Hans Peter Seeberg, Peter Schumacher og Klaus Fahlberg.  
 

Øvrige emner: 
 
 Vær fortsat meget påpasselig med opdatering af jeres tilgængelighed i haandoffice – vi har fortsat nogle afbud, ændring af allerede påsatte kampe som kunne være undgået ved den ”nødvendige disciplin”. 
 
 Vær særligt OBS på opdatering af tilgængelighed i haandoffice den 28., 29. og 30. december 2019 – Bjerringbro Julecup m.fl. Marc fra Kredskontoret vil som tidligere sende jer konkrete informationer senere på året. 
 
Husk, at I altid er velkommen til at tage kontakt til DU. 
 
Har I spørgsmål eller kommentarer i øvrigt til ovenstående – så skriv til mig på keld.haandbold@gmail.com eller ring på mobil nr. 26 87 29 52. 
 
Venlig hilsen 
 
Keld H. Haunstrup Formand for Dommerudvalget