Randers 13-12-2017    
Nyhedsbrev
.  

Til dommere og udviklere kreds 4. 
 
Så nærmer julen sig og vi kan fra DU (dommerudvalget) se tilbage på en første halvdel af sæsonen, der er forløbet ganske tilfredsstillende. En del af jer skal dømme til forskellige julestævner og ellers være klar til opstarten efter nytår med en del nye puljer.  

DU har sagt farvel til vores uddannelsesansvarlige Claus Ulrik Nielsen, der grundet sin bopæl på Fyn har valgt at skifte til FHF, som med sikkerhed vil få stor gavn af de kompetencer som Claus har.
Vi vil gerne takke Claus for et rigtig godt stykke arbejde i kreds 4, og ønsker ham held og lykke på Fyn. Ny uddannelsesansvarlig er Allan Kobstrup, der ikke behøver nærmere introduktion. 
Som ny mand i dommerudvalget er Keld Haunstrup trådt ind. Keld er aktiv dommer i G0, er en del af en engageret håndboldfamilie. Vi glæder os meget til samarbejdet med Keld. 
 
Funktionen som områdeansvarlig Randers/Viborg bestrides stadig af Allan Kobstrup, men Hans Peter Seeberg – aktiv G0 dommer fra Randers, er trådt til som assistent, med henblik på at overtage funktionen når denne sæson er ovre. 
 
Påsætning af stævner. Kredsene 1, 2 og 4 har ansat Allan Kobstrup som kamppåsætter til stævner, således vi har en påsætter "online" når stævnerne kører.I vil derfor opleve at div. invitationer og påsætninger til stævner varetages af Allan. Den normale turnering påsættes fra kredskontoret af Marc som hidtil. 

Dommertøj. Det er dejligt at se alle vores dommere rundt i kredsen iført vores fine nye dommertøj. På opfordring fra nogen dommere har sponsorudvalget haft kontakt til vores sponsorer og fået tilladelse til, at der må broderes på træningsoverdel, jakke og taske jf. følgende:

ax. 3 hvide bogstaver og max. 1 cm. høje. På træningsoverdel på venstre bryst.
Anden form for reklamer eller lignende er ikke tilladt.
Evt. spørgsmål til sponsorudvalget ved Peter Kristensen på peter.kristensen62@gmail.com eller tlf. 2087 6521. 

 
Uddannelse. Vi har afholdt en efteruddannelsesaften for divisionsdommere og GO i Randers, hvor vi testede forskellige former for regeltest. Herunder blandt andet en regeltest ud fra videoklip, hvor dommerne skulle være en aktiv medspiller. Vi har draget nogen erfaringer og håber på, at vi kan komme ud i de tre områder i løbet af januar/februar 2018 og tilbyde en sjov regelaften for alle øvrige grupperinger.
   
Forums møde. DU har møde med repræsentanter fra de tre dommerklubber den 18-12-2017. Har du noget som du ønsker behandlet så kontakt en repræsentant fra DU eller din dommerklub. 
 
Løbetest. For divisionsdommere og talentdommere, er der obligatorisk løbetest  
Mandag 8. januar kl. 1900 i Randershallen. 
Første heat starter kl. 1915. Der er mulighed for opvarmning fra kl. 1900. Kort møde + en sodavand efter løbet. 
Evt. spørgsmål rettes til Kim Sørensen på ks@dent.au.dk eller tlf. 4052 6642.  

Husk at tilmelde jer i håndoffice - http://www.haandbold.dk/kurser/kursus/2517  

To-dommer kursus afholdes mandag 15. januar 2018 fra kl. 1830-2200 i Randers hallen.  For info  kontakt Allan Kobstrup a.kobstrup@gmail.com tlf. 4060 7176. 
 
Til slut vil dommerudvalget ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og godt nytår.  

På dommerudvalgets vegne – Jan Sabro.