REFERAT

Generalforsamling Viborg Håndbolddommer Klub

Mandag d. 19. marts kl. 19.00 i Overlundhallen
 

Til stede: Jens Lauritsen, Erling Sørensen, Patrick Møller, Jonas Larsen, Kaj Laursen, Hans J. Vad, Hans Andersen, Tonny Jørgensen, Thorkild Bønding, Bernt Svenningsen, Jens Ingolf Nørgaard, Niels Jørgen Jensen, Allan Kobstrup, Jørn Kublik, Jan Troelsen, Ole B Jensen og som gæst Peter Kristensen
 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Forslag fra bestyrelsen Thorkild Bønding og valgt

  1. Formandens beretning

Kære dommerkollegaer, så er vi samlet igen, tak for fremmødet!

Det har været et mere stille år end mit første år som formand, jeg synes det har været svært at få et samarbejde op at køre med de andre dommerklubber, men jeg er sikker på at den nye bestyrelse i VHDK og de andre nye bestyrelsesmedlemmer i de andre klubber kan få noget samarbejde på benene.

Løbetræningen kunne godt bruge lidt mere opbakning, skal det være mindre gange eller hvad har i lyst til?

Jeg er ked af Erling`s udtræden af bestyrelsen og ikke mindst sponsorudvalget. Tak til Knud Overgaard som har overtaget pladsen, men er uden for udvalget.

 Til sidst skal der lyde en stor tak til Erling, Knud og Heidi fra Djursland for hjælpen med at få hjemmesiden op og køre.

Kommentarer til beretningen:

Jens Ingolf Nørgaard: Stor ros til hjemmesiden, og kunne kun opfordre folk til at møde op til løbetræningen

Beretning enstemmigt godkendt

  1. Kassererens beretning og fastsættelse af kontingent

Jens Lauritsen fremlagde det reviderede regnskab, der desværre viste et underskud på kr. 8003,90. Der var nogle fokuspunkter omkring udgifterne, der var stærkt medvirkende til underskuddet. 

Opretelse af hjemmeside og kørsel i denne forbindelse lidt omkring kr. 1500,00 og kørsel til dommerforumsmøder ca kr. 1200,00

Ingen kommentarer til regnskabet og enstemmigt godkendt

Forslag til kontingent for året 2018 er kr. 200,- og blev enstemmigt godkendt

  1. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen

NUVÆRENDE TEKST

§5   

Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer (formand, kasserer og 2 menige medlemmer)

Valg ulige årstal :

2 bestyrelsesmedlemmer –

1 suppleant til bestyrelsen –

1 revisor og

1 revisorsuppleant

Valg lige årstal :

Formand –

1 bestyrelsesmedlem –

1 suppleant til bestyrelsen –

1 revisor og

1 revisorsuppleant.
 

Alle valg gælder for 2 år

FORSLAG

§5   

Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer (formand, kasserer og 2 menige medlemmer)

Valg ulige årstal :

2 bestyrelsesmedlemmer –

1 suppleant til bestyrelsen –

1 revisor og

1 revisorsuppleant
 

Valg lige årstal :

Formand –

1 bestyrelsesmedlem –

1 suppleant til bestyrelsen –

1 revisor og

1 revisorsuppleant.

Alle valg gælder for 2 år – Suppleantposterne kun for 1 år.

Forslaget blev enstemmigt godkendt

  1. Valg af bestyrelse

Valg af formand: Patrick Møller genopstiller ikke.

Forslag fra Erling Sørensen: Jens Lauritsen og blev enstemmigt valgt

Da Jens Lauritsen i forvejen sad som bestyrelsesmedlem betød at der skulle findes en ny person. Det samme skulle der for Erling Sørensen, der var fraflyttet området. Begge personer skulle vælges for 1 år.

På valg var Jonas Larsen for 2 år, og blev enstemmigt valgt for 2 år

Forslag til bestyrelsen kom Tonny Jørgensen og Patrick Møller, som begge blev enstemmigt valgt for 1 år.

  1. Valg af suppleanter

På grund af vedtægtsændringer var 2 personer på valg:

Bernt Svenningsen og Jørn Hylleberg

Jørn Hylleberg valgt for 1 år.

  1. Valg af revisor

På valg er Niels Jørgen Jensen og der var genvalg til ham

  1. Valg af revisorsuppleant

På grund af vedtægtsændringer var 2 personer på valg:

Jens Ingolf Nørgaard og Hans Andersen
 

Hans Andersen valgt for 1 år.

 

  1. Kåring af årets dommere

Årets unge dommer: Trine Jørgensen

Årets dommer: Jens Ingolf Nørgaard

Kammeratskabspokal – blev ikke uddelt

10.Eventuelt

Peter Kristensen gennemgik regnskabet for sponsorudvalget

Runde fødselsdage:

50 år

Flemming ”Pyro” Jensen – 17. dec. 2017

60 år

Hans J. Vad -  21 juni 2017

Allan Kobstrup – 1. nov. 2017

70 år

Hans Andersen – 14. juli 2017

Niels Jørgen Jensen – 12. feb. 2017
 

Som sidste punkt fik Erling Sørensen en vingave som afskedsgave.

Herefter lukkede Thorkild Bønding generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.