Generalforsamling Viborg Håndbolddommer Klub

     

                    Tirsdag 28. marts i Overlundhallen

 

Deltagere: Kaj Laursen, Bernt Svenningsen, Thorkild Bønding

Hans Andersen, Erling Sørensen, Jonas Larsen, Jørn Hylleberg, Jens

Ingolf Nørgaard. Knud Overgaard, Patrick Møller, Jens Lauritsen

Ole B. Jensen, Niels Jørgen Jensen

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent

Thorkild Bønding blev valgt

 

  1. Formandens beretning

Det har været et stille år i dommerklubben, og dog ikke. Vi havde

desværre et bestyrelsesmedlem og dommerkollega, der kom ind i en svær tid, hvilket gjorde at jobbet som formand startede lidt

hårdt ud. Jeg har haft en god snak med vedkommende, og hvad

der skyldtes er betalt. Så den sag er hermed lukket, da vi stadigvæk er kollegaer, og skulle kunne se hinanden i øjene, når

vi mødes ude i hallen.

 

De 3 dommerklubber valgte at gå sammen om, at holdes et møde, for at lave noget fælles aktivitet på tværs af klubberne.

Det gjorde at vi afholdte dommeraften i Viborg  til en håndboldkamp med spisning i Viborg Stadionhal. Stor tak til fremmødet! Desværre bakkede de andre klubber ikke nok op efter min mening og det var dem der var fortaler for projektet.

Så nu må vi se hvad der sker i 2017

Der har fra kredsens side været stort fokus på samkørsel, og det har været rigtigt positivt, og stor ros herfra.

 

Efterfølgende var der lidt diskussion om dommerklubbens, hvor der var indlæg fra Jens Ingolf Nørgaard, Erling Sørensen, Knud Overgaard og Jørn Hylleberg.

 

Afslutningen på det, blev at man på en eller anden måde beholder

det lokale, så vi f.eks. stadigvæk har vores egen løbetræning, og

vores samvær der. Men derfor kunne man evt. ved næste møde i dommerforum godt prøve at lodde stemningen hos de andre dommerklubber, hvad de synes om et fælles dommerudvalg, med en eller to repræsentanter fra hvert område. Dog skulle man passe på, at det ikke ligesom gled ind i dommerforummet. Det skal holdes adskilt.

 

Formandens beretning blev herefter godkent.

 

 

  1. Kassererens beretning og fastsættelse af kontingent

Patrick gennemgik regnskabet som viste et overskud på kr.

6804,44.

 

Patrick kunne også nævne ar dommerklubben betalte de

Kr. 300,- hver medlem ellers skulle betale ved køb af den store

Tøjpakke, og bare vil gå ind i den daglige drift.

 

Forslag til kontingent i 2017 var kr. 200,- som bliver opkrævet

i gennem dommerafregningen

 

Der blev efterspurgt på passive medlemmer. Jens lovede at tage

Det op i det kommende år. Her tænkes bl.a. på Henrik Bangshøi og Ole Lauge

 

Så vel regnskab og kontingent blev vedtaget.

 

  1. Indkomne forslag

Intet

 

  1. Valg af bestyrelse

     På Valg er:          Jens Lauritsen – genvalgt

                                      Erling Sørensen - nyvalgt

        

  1. Valg af suppleanter

Bernt Svenningsen - nyvalgt

 

  1. Valg af revisor

På valg er Niels Jørgen Jensen – genvalgt

 

  1. Valg af revisorsuppleant

På valg er:          Erling Sørensen – kunne ikke genvælges, da han

                                var kommet i bestyrelsen

                                Hans Andersen – nyvalgt

 

  1.  Kåring af årets dommere

Årets unge dommer – ikke uddelt

Årets dommer – Christian Lerche

Kammeratskabspokal (Ole Bisgaard pokalen) Jørn Hyllerberg

 

   

 

 

    10.Eventuelt

 

         Erling Sørensen forespurgte på hjemmeside, som han mente

         var tvingende nødvendigt. Patrick kunne fortælle, at den

         desværre ikke var blevet betalt sidste gang af forskellige

         omstændigheder

 

         Man var også inde på at man kunne lægge VHDK`s  dommer-

         oplysninger som et link på kreds 4`s hjemmeside. Dog skal

         være sikker på hvad hver enkelt dommer vil have lagt ind

 

         Erling Sørensen var også inde på, at det var meget vigtigt,

         At man prøvede det nye dommertøj, da der er en del forskel

         i størrelser på det nuværende og det nye tøj. Men godt, at

         man fik det taget op, for der var åbenbart sket ændring i den

         i den periode, hvor tøjet skulle prøves hos Louise Nielsen i Viborg

         Erling Sørensen ville onsdag sørge for at der blev informeret

         om det nye tidspunkt

 

        Bernt Svenningsen spurgte ind til hvad de billeder, der blev taget

        til opstartsmøderne, hvad de blev brugt til. Det blev oplyst at

        det var til intern brug hos kampfordelerne, så man kunne sætte

        ansigt på hver enkelt dommer

 

Patrick afsluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden.